ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร) จำนวน 1 อัตรา

close